Asociación Española de Socorros Mutuos de Florida

A organización das actividades sociais e culturais, se gestionan con diferentes actores culturais do medio, como os Departamentos de Cultura, e Desenvolvemento e Turismo (Intendencia Municipal de Florida), Xunta Departamental de Florida, Centro Comercial e Industrial de Florida, Centro Rexional de Profesores e Institucións Educativas (públicas e privadas), Universidade da Tercer Idade, entre outros.
Ademais mantense estreito vínculo con organismos españois no Uruguay, tales como Embaixada e Consulado Gral. de España, AECI, Centro Cultural de España en Montevideo e Consello de Residentes Españois no Uruguay, entre outros.

ANO ACADÉMICO 2007
Actividades semanales:

 • Escola de danzas: Española e moderna. Grupos desde 4 anos de idade a adultos. Prof. Dña. Tamara García Rodríguez. ( 50 alumnos)
 • Gimnasia terapéutica e relajación. Para adolescentes e adultos. Prof.Licenciada en Fisioterapia Dña. Silvana Ruétalo ( 65 alumnos)
  Gimnasia aeróbica e pilates. Para adolescentes e adultos. Prof. Dña. María José Araújo ( 70 alumnos).
 • Expresión plástica e artística. Grupos desde 6 anos a adultos. Talleres de debuxo e pintura. Apreciación de Arte nos diferentes períodos históricos. Prof. D.Oscar Larroca ( 20 alumnos)
 • Talleres de baile de Salón. Para adolescentes e adultos. Prof. D. Milton Barceló. ( 20 alumnos)
 • Universidade da Tercer Idade (UNI 3). Cursos de cultura xeral, (Linguas estranxeiras, gramática, literatura, entre outras), Artesanías e manualidades (pintura en tea, tecidos de punto, porcelana en frío, entre outros). (aprox. 40 alumnos).
 • Taller de Técnica de escritura. ( en período de inscripción) Prof. Princesa Cosentino Fernández.

Actividades socio-culturais:

 • Publicación e información, das actividades e axudas ofertadas pola Dirección Nacional de Inmigración, AECI, Xunta de Galicia e outros, nos diferentes medios de comunicación locais.
 • Información a todo público en relación a trámites administrativos en oficinas consulares de España en Montevideo.
 • Biblioteca (en formación), préstamo de libros, prensa española e da colectividad en Uruguay
 • Realización de conferencias e talleres de Prevención e Mellora de Calidade de Vida, en Sé Social e en Centros Barriales da cidade e do interior do departamento, en colaboración con Grupo de Apoio de Patología Mamaria de Florida ( GAPAM Florida) e Dirección Dptal. de Saúde do Ministerio de Saúde Pública.
 • Organización de eventos gastronómicos (pratos típicos das diferentes rexións españolas), en coordinación cos distintos centros culturais de cada comunidade.
 • Participación con actividades propias (actos académicos, exposicións, festival de danzas, entre outros) na Semana da Florida (25 de agosto), organizada polo Goberno Municipal, coordinado coa Dirección de Cultura.
  Organización de actividades en adhesión ao Día do Patrimonio, patrocinado polo Ministerio de Educación e Cultura.

13ª. Semana de España en Florida: do 7 ao 14 de outubro. Declarada de interese departamental, co auspicio da Embaixada de España en Montevideo, AECI, CCE e FIEU.

Organizando actividades socio-culturais