Asociación Española de Socorros Mutuos de Florida

  • Sala de informática, con conexión a internet, para uso en cursos programados para mozos e adultos.

  • Obra de cerramiento de patios con material non perecedero (actualmente cerramiento de PVC, que non ofrece seguridade ao uso debido ás variacións climáticas).

  • Restauración e acondicionamiento de panteón e urnario social en Cemiterio de Florida.

  • Obras de refacción: rampas de acceso á Sé Social, servizos sanitarios de señora (con acceso a ler. Salón) e creación de depósito de mobiliario en patio exterior a cociña.