Asociación Española de Socorros Mutuos de Florida

BREVE RESEÑA HISTORICA

O 24 de novembro de 1878, na cidade de Florida, capital do departamento do mesmo nome, (Uruguay), reuníronse 21 veciños emigrantes españois coa finalidade de fundar unha Asociación de Socorros Mutuos.
Dos primeiros libros de Actas, despréndese a iniciativa destes emigrantes, que lonxe da súa terra natal, manifestan preocupación por acceder a unha asistencia médica e lograr un lugar onde poder sepultar aos seus compatriotas.

Realizan as xestións necesarias para formalizar unha estrutura social acorde á normativa legal vigente da época. O 8 de decembro de 1878 resolven que estivese integrada por emigrantes e descendientes de españois, aprobándose o seu Estatuto Social o 6 de xaneiro de 1879, coa denominación ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE FLORIDA.

A partir do ano 1879, iniciaron as súas actividades sociais, ofrecendo servizos médicos e medicamentos aos seus asociados. Ademais, mantiveron vinculaciones con España, malia as dificultades nas comunicacións, chegando a colaborar económicamente para axudas de inundacións, e outras catástrofes ocorridas na época.
Son contemporáneas desta Asociación a creación de: Escola Pública Non.1, para nenas ?Artigas?, Colexio A nosa Señora do Horto (privado), Alianza Francesa e Monumento á Liberdade que se ubica na Praza Asemblea.
Isto demostra que a Asociación foi parte do proceso de transformación da Vila de San Fernando da Floridablanca nunha cidade.

Co aporte dos asociados, adquiriron un terreo no actual barrio ?Prado Español? da cidade de Florida, onde se levantou unha glorieta, ao redor da cal realizábanse Romerías desde o ano 1885. Nas mesmas participaban pobladores da cidade e aledaños, sendo un espazo típico de confraternización entre os habitantes do lugar.
Nese período, adquiriron 3 parcelas no Cemiterio local, onde se construíron un panteón e un urnario, os cales continúanse utilizando a pesar do deterioro que posúen.
Nos anos posteriores, incorporan ao patrimonio social un inmueble de importantes dimensións con fronte á rúa principal, onde tiñan a súa Sé Social e locais comerciais, que se arrendaban como forma de ingresos para a entidade.

No ano 1995, esta Asociación debeu adaptarse ás normas vigentes en materia mutual, non podendo manter a asistencia sanitaria, polo cal, transfórmase na actual ASOCIACION ESPAÑOLA CULTURAL, RECREATIVA E SOCIAL DE FLORIDA.

Esta nova Institución instalouse o 15 de maio de 1985, como continuadora da anteriormente mencionada. Dentro dos fins están as actividades sociais e culturais, para a afirmación e difusión dos valores culturais hispano-uruguayos.
A prioridad neste proceso foi a reconstrución e refacción da Sé Social para adaptala aos novos fins sociais e culturais. A mesma conta con dous amplos salóns, patios con fontes, barrillero, churrasquera, sanitarios, Secretaría, Sala de Sesións e Biblioteca. Xunto ao acceso mantéñense tres locais comerciais.

Segundo os Estatutos, a Asemblea Xeral de Socios, elixe cada dous anos por voto secreto, en lista pechada, (con intervención de Comisión Electoral) as Comisións Directiva e Fiscal, que dirixirán a Institución nese período.
É membro activo na Federación de Institucións Españolas no Uruguay, (FIEU) e Centro Colaborador á Galleguidad, por designación da Xunta de Galicia.