Asociación Española de Socorros Mutuos de Florida

A nosa institución dálles unha calurosa benvida a socios, amigos e colaboradores.

Abocados a brindar a toda a nosa masa social e público en xeral a máis detallada información, é que hoxe en día atopámosnos en plena construción do noso portal en internet.

Esperando que sexa da vosa utilidade, e á espera de recibir todas as inquietudes correspondentes,

Saluda att.